כירה גז מזוודה כפולה לבישולCAMPTOWN

190

תיאור

כירה גז מזוודה כפולה

לבישול נוח בשטח ומהיר פתרון לבישול כפול באותו זמן